Οι θέσεις μας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

By 0 Comment

Οι βασικοί στόχοι του συνδυασμού «Κοιτάμε μπροστά» περιλαμβάνουν:

 • Η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
 • Η καινοτομία και η υψηλή προστιθέμενη αξία
 • Η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του αγρό-διατροφικού τομέα
 • Η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Η ενεργοποίηση της παραγωγικής βάσης των αγροτών και ιδίως των νέων
 • Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • Η κοινωνία της γνώσης
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας και της έρευνας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Η οργάνωση των συστημάτων πολιτικής προστασίας
 • Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών και του δικτύου κοινωνικής προστασίας
 • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για όλους τους κατοίκους